Liturgia
2018-04-19, Czwartek
Dz 8, 26-40, Ps 66(65), 8-9. 16-17. 19-20 (R.: por. 1), J 6, 51, J 6, 44-51
2018-04-20, Piątek
Dz 9, 1-20, Ps 117 (116), 1. 2 (R.: por. Mk 16, 15), J 6, 54, J 6, 52-59
2018-04-21, Sobota
Dz 9, 31-42, Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12), J 6, 63b. 68b, J 6, 55. 60-69

Papieski tweet


Jesteś naszym 441541 gościem