Początki Goczałkowic i dane o pierwszym tutejszym kościele niestety giną w mrokach historii. Wiadomo, że wieś Goczałkowice początkowo należała do parafii w Pszczynie. Dekanat pszczyński powstały około 1350 roku z kolei należał aż do roku 1821 do diecezji krakowskiej. Parafia utworzona została 1444 roku i prawdopodobnie istniał tu wtedy kościółek pod wezwaniem św. Wojciecha.

 

Kolejny kościół zbudowano prawdopodobnie ok. 1534 roku i nosił już podwójne wezwanie św. Wojciecha i św. Jerzego. Był to kościół drewniany, kryty gontem z dzwonnicą (wolno stojącą) i dwoma dzwonami; wewnątrz ozdobiony obrazami patronów i Św. Trójcy; wyposażony też został w późniejszym okresie w organy siedmiogłosowe.

 

W 1569 roku baron Karol von Promnitz, pan na Pszczynie ogłosił przejście całego państwa pszczyńskiego na luteranizm - w parafiach usuwano duchownych katolickich i osadzano protestanckich. W tym też roku kościół goczałkowicki z samodzielnej parafii został przekształcony w kościół filialny parafii w Pszczynie. Aż do XVIII w. Goczałkowice pozostawały pod zarządem protestanckim.

 

Katolicy z Goczałkowic już w XVII w. czynili starania o ponowne utworzenie parafii. Jednak kościół pozostawał filią parafii pszczyńskiej aż do 1797 roku, kiedy to na powrót uzyskał status samodzielnej placówki duszpasterskiej. Pierwszym jej proboszczem był ks. Fryderyk Borówka.

 

Drewniany kościół niestety spłonął 7 września 1908 r. W latach 1909-1910 wybudowano nowy murowany kościół w stylu barokowym wg projektu Ludwika Szneidera. Konstruktorem był Paweł Swoboda, a wyposażenie wnętrza zaprojektował Folka z Pawłowic. Poświęcono go 15 grudnia 1910 r., a konsekrowany był 10 września 1929 r. W latach 2012-2013 przeprowadzono remont kościoła parafialnego. Założono ogrzewanie podłogowe, przebudowano prezbiterium, zrekonstruowano od podstaw, ze zdjęcia, nastawę ołtarza głównego oraz pomalowano cały kościół, bogato ozdobiono prezbiterium, kasetony sufitowe i łuki. Prace zaprojektował i nadzorował Główny Konserwator Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Pan mgr Jan Gałaszek.

 

W 1866 została zbudowana kaplica Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. W 1883 r. postawiono murowany kościółek pw. św. Anny w miejsce starego, drewnianego. W 1935 r. powstał kolejny obiekt sakralny: klasztor i kaplica Sióstr Salwatorianek, które do dziś związane są z goczałkowicką parafią.

 

Księgi metrykalne: chrztów od 1797, małżeństw od 1834, zmarłych od 1829

 

Kronika parafialna opracowana przez Ks. Franciszka Maronia

 

Liczba mieszkańców: 5081, katolików: 5004.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

   Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Św. Jerzego w Goczałkowicach - Zdroju z siedzibą na ul. Głównej 50, reprezentowana przez ks. Lesława Przepłatę.
   Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:
   ks. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl
   Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
   Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
   Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.