Liturgia




2020-08-04, Wtorek
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
Jr 28, 1-17, Ps 119 (118), 29 i 43. 79-80. 95 i 102 (R.: por. 68b), Mt 4, 4b, Mt 14, 13-21
2020-08-05, Środa
Dzień Powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny
Jr 31, 1-7, Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d), Por. Łk 7, 16, Mt 15, 21-28
2020-08-06, Czwartek
Święto Przemienienia Pańskiego
Mt 17, 1-9, Dn 7, 9-10. 13-14, Ps 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a), 2 P 1, 16-19, Mt 17, 5c, Mt 17, 1-9

Papieski tweet






Jesteś naszym 643165 gościem

KLAUZULA INFORMACYJNA

   Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Św. Jerzego w Goczałkowicach - Zdroju z siedzibą na ul. Głównej 50, reprezentowana przez ks. Lesława Przepłatę.
   Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:
   ks. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl
   Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
   Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
   Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.